1. Pregled prije kupovine

Pregled prije kupovine plovila daje temeljni uvid u strukturnu cjelovitost , sustav instalacija, operativnog stanja, te učinkovitosti. Navedeni pregled rezultira sveobuhvatnim izvješćem koje sadrži detaljan popis opreme, eventualnih nedostataka ili nepravilnosti zatečenih kod pregleda. Pored samog izvještaja o stanju plovila dajemo i mišljenje o zatečenim nedostacima i nepravilnostima odnosno koliko i kako oni utječu na tržišnu vrijednost plovila. Takodjer dajemo i procjenu saniranja istih da bi plovilo bilo 100% sigurno i spremno za plovidbu, sukladno zakonskoj regulativi.

Pregled prije kupovine obuhvaća sljedeće radnje:
Strukturni pregled trupa plovila, pregled svih električnih instalacija, ispravnost navigacijskog sustava, pregled pogonskog stroja, pregled cjelovitosti cjevovoda i priključaka, pregled tankova (gorivo, pitka voda , otpadne vode), ukupan vanjski izgled, pregled cjelokupne opreme i njezina ispravnost i pregled sustava vatrodojave.

Pregled plovila prije kupovine daje u principu najbolji i sveobuhvatni uvid u stanje plovila kako bi budući vlasnik prije same kupovine imao točan uvid stanje plovila i njegovu sigurnost, a također precizira i eventualne radove i popravke koje treba obaviti u budućnosti pored redovnog održavanja.

2. Pregled radi osiguranja plovila

Pregled plovila radi osiguranja provodi se kako bi osiguravajuće društvo utvrdilo stupanj rizika i vrijednost plovila kao polazišnu vrijednost kod osiguranja ili reosiguranja plovila. Navedeni pregled posebno se bavi strukturnom cjelovitošću trupa, el. instalacijama, pogonskim strojem, eventualnim «skrivenim» oštećenjima i svim drugim elementima koji bitno utječu na sigurnost plovila.

3. Pregled plovila u remontu

Pregled plovila dok se ono nalazi u remontu ili popravku je bitno da bi vlasnik ili njegov opunomoćeni zastupnik dobio temeljit uvid u radove koji se vrše na plovilu. Pregledom se želi utvrditi da li se radovi obavljaju prema zamislima i nalogu vlasnika. Ovaj pregled se vrši konstantno (svakodnevno) dok je plovilo u remontu da bi se kontroliralo da li izvođači radova vrše popravak sa adekvatnim materijalima i opremom koja svojom kvalitetom zadovoljava propise struke. Također prije samog početka remonta obavljamo pregled i dajemo mišljenje o popravcima i eventualnim preinakama koje bi trebalo obaviti ukoliko nisu bili predviđeni, a za koje smatramo da su bitni za sigurnost i plovnost plovila.

4. Pregled broda radi financiranja

Ovaj pregled ima zadaću da utvrdi realnu vrijednost plovila, a provodi se pretežno kod procjene vrijednosti za zainteresiranu stranku odnosno financijsku instituciju koja financira kupovinu plovila odnosno odobrava kredit ili sl.

5. Pregled plovila na prisutnost vlage

Pregled plovila, prvenstveno trupa i ostalih strukturnih elemenata plovila na prisutnost vlage posebno je bitno kad je plovilo napravljeno sistemom laminiranja ili sandwich sistemom. Zadatak pregleda je da utvrdi prisutnost vlage ili vlažnih đepova kako bi se sanacija istih mogla što kvalitetnije obaviti. Ukoliko se sanaciji takvih oštećenja pristupi pravodobno mogu se izbjeći veće strukturne deformacije koje su veoma teške za kvalitetni popravak.

6. Kontrola ulja , goriva i tekućina

Uzorkovanjem tekućina (ulje, gorivo, voda) možemo utvrditi postotak istrošenosti sustava u kojem se tekućina nalazi. Uzorci se šalju na analizu kako bi se utvrdilo porijeklo, vrsta i količina stranih materijala u suspenziji što nam daje podatak o tome što treba učiniti kako bi se kako bi se spriječilo daljnje pogoršanje sustava.

7. Pregled termalnom kamerom

Thermal imaging je tehnika koja se koristi u novije vrijeme, a daje izvrsne rezultate. Tom tehnikom pregleda možemo uočiti probleme i prije nego što oni postanu vidljivi, a onda u većini slučajeva i opasni. Ova tehnika pregleda daje odlične rezultate jer se ispitivanjem termalnom kamerom utvrđuju potencijalno opasna mjesta. Od električnih instalacija koje su najčešći uzrok požara i sl. havarija do brodskih motora i svih ostalih dijelova plovila. Ova tehnika je zasada najbolji način otkrivanja potencijalno opasnih mjesta te kao takva skoro postala nezaobilazna prilikom specijalističkih pregleda određenih dijelova plovila i opreme.

8. Pregled oštećenog plovila

Pregled oštećenog plovila provodimo zbog utvrđivanja opsega oštećenja i dajemo mišljenje o planu popravka imajući u obzir financijsku procjenu istog. Ovu vrstu pregleda pored vlasnika oštećenog broda često traže i osiguravajuća društva kako bi od nezavisne strane dobila izvješće o obimu štete i procjeni uzroka oštećenja.