Vlastito dizajnirani E.V.A. Bokobrani izuzetnih karakteristika koje možemo zahvalti specifičnim materijalom od kojeg su načinjeni te posebnim laminiranjem više vrsta gustoća materijala kako bi dobili optimalni odnos između rekativne i apsorpciske sile koja djeluje na bokobran.

Koristeći za izradu E.V.A. pjenu umrežene strukture sa zatvorenim ćelijama različitih gustoća koja se pokazala kvalitetnija i bolja u odnosu na bokobrane punjenje zrakom zbog veće apsorpcije sile o odnosu na klasične.

Bokobrani se mogu koristiti kod svih vrsta plovila a također imaju veliku primjenu kod primjene u lukama , marinama, plutača na otvorenom moru , dokovima. Ekološki su prihvatljivi te se mogu reciklirati. Također vam možemo ponuditi bokobrane koji su izrađeni po vašim željama kako dimenzija tako i gustoće.

Prednosti E.V.A. Bokobrana :

1. Apsolutno nepotopivi
2. Zadržavanu svoju funkciju i nakon eventulanih oštečenja
3. S obzirom na montažu imamo viseće, plutajuće i fiksne
4. Visoka apsorpcija sile ( 40% veća od pneumatskih )
5. Niska reaktivna sila
6. Moguća obnova i popravci bez promjene karakteristika
7. Ekološki prihvatljiv materijal bez toksičnih isparavanja
8. Garancija kvalitete
9. Veoma nježan u kontaktu sa trupom plovila sa usporenom reakcijom
zahvaljujući svojim specifičnim svojstvima.
10. Bez održavanja i jednostavne montaže
11. Mogućnost odabira boje

Imamo dvije vrste bokobrana.

1. EVA Bokobrani za brodice
2. EVA Bokobrani za pristaništa , marine, offshore industriju

Za sve upite molimo vas kontaktirajte na putem e-maila: info@adriaticpoint.com